Inteligentny System Informacyjny dla Globalnego Monitoringu, Detekcji i Identyfikacji Zagrożeń

Konsorcjum

 

Koordynator:

 

 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie /AGH/
Miejscowość: Kraków
Województwo: Małopolskie

 

Partnerzy:

 


Wojskowy Instytut Łączności /WIŁ/
Miejscowość: Zegrze
Województwo: Mazowieckie
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego /WAT/
Miejscowość: Warszawa
Województwo: Mazowieckie
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach /WSTKT/
Miejscowość: Kielce
Województwo: Świętokrzyskie

 

AGH jest państwową, autonomiczną, akademicką uczelnią techniczną, działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365) oraz Statutu AGH z dnia 28 maja 1991 r. (tekst jednolity z dnia 29 października 2003 r.). Zgodnie z wytycznymi ustawy, AGH posiada status uniwersytetu technicznego.
Akademia Górniczo-Hutnicza jest uczelnią dużą, dobrą i zdecydowanie nowoczesną. 15 wydziałów Uczelni, a wśród nich wydziały unikatowe, pokrywają znacznie obszerniejszy niż w większości polskich wyższych uczelni technicznych zakres kształcenia i badań naukowych, które zdecydowanie wkraczają już dziś w obszary będące domeną techniki w XXI wieku.
Bardzo ważną dziedzinę działalności Uczelni stanowią badania naukowe, które prowadzone są przede wszystkim w obszarze nauk technicznych czy ekonomicznych. Bardzo znaczące są też dokonania pracowników AGH w zakresie transferu rozwiązań dla polskiego przemysłu i polskiej gospodarki.

WIŁ jest jednostką badawczo-rozwojową funkcjonującą na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych t.j.(Dz. U. Nr 159 poz. 993)
Przedmiotem działalności Wojskowego Instytutu Łączności jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie systemów dowodzenia, łączności i informatyki na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym w szczególności zmierzających do zaspokojenia potrzeb resortu obrony narodowej oraz przystosowanie ich wyników do wdrażania w praktyce.
Przedmiotem działalności Wojskowego Instytutu Łączności jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie systemów dowodzenia, łączności i informatyki na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym w szczególności zmierzających do zaspokojenia potrzeb resortu obrony narodowej oraz przystosowanie ich wyników do wdrażania w praktyce.

WAT jest uczelnią wojskową - publiczną uczelnią akademicką, działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365) oraz Statutu.
Akademia jest jednocześnie jednostką wojskową w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.).
Akademia, w ramach realizacji swoich zadań zajmuje się kształceniem, prowadzi badania naukowe oraz wykonuje zadania związane z obroną narodową określone przez Ministra Obrony Narodowej

WSTKT jest niepaństwową uczelnią techniczną, działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365) oraz Statutu AGH z dnia 28 maja 1991 r. (tekst jednolity z dnia 29 października 2003 r.).
Uczelnia kształci studentów na 3,5 letnich studiach licencjackich:
−    stacjonarnych
−    niestacjonarnych
W specjalnościach telekomunikacja i systemy teleinformatyczne oraz nowej specjalizacji zarządzanie multimediami.
Przygotowanie zawodowe absolwentów umożliwia kontynuację studiów na poziomie magisterskim na specjalności telekomunikacja i teleinformatyka /Absolwenci WSTKT, na podstawie umowy pomiędzy uczelniami, mają możliwość podjęcia studiów magisterskich na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Konsorcjum | 0 komentarzy | Załóż konto
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.